speaker-photo

Ewa Drobek

nauczycielka, koordynatorka projektów, edukatorka

Dyplomowana nauczycielka z ponad 23-letnim stażem. Uczy języka angielskiego
i niemieckiego w XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Prowadzi wieloletnie, autorskie projekty edukacyjne (Żmichowska Śpiewa i Łazik Teatralny). Należy do grupy Superbelfrzy RP. 

Jako jedna z dwóch nauczycieli w Polsce została wyróżniona w globalnym konkursie Global Teacher Award 2019. W październiku 2019 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie Nauczyciel Roku 2019 – organizowanym przez Głos Nauczycielski. Znalazła się na liście 50 najbardziej zaangażowanych nauczycieli świata w globalnym konkursie Dedicated Teacher Awards 2020 – jako jedyna Polka. W 2022 r. została finalistką Konkursu Ireny Sendlerowej. 

Do wszystkich konkursów zgłosili ją jej uczniowie. Cieszy się ogromnym zaufaniem swoich uczniów. Zdarza się, że wiele lat po ukończeniu szkoły wybierają ją na matkę chrzestną swoich dzieci.

16:30 - 18:00 (Zoom)

piątek 8 września

Jak uczyć krytycznego myślenia w naukach humanistycznych?

Czy w naukach humanistycznych również powinno się uczyć krytycznego myślenia? Ewa Drobek przedstawi, jak efektywnie wdrożyć narzędzia i strategie krytycznego myślenia w ramach zajęć z języka polskiego, historii czy historii sztuki. Prezentowane metody pomogą uczniom lepiej rozumieć treść przedmiotu oraz skutecznie zaktywizują klasę.

Brak wolnych miejsc
9:30 - 13:30 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

sobota 9 września

Forum Ambasadorów i Ambasadorek Programu PROJEKTOR

W spotkaniu biorą udział: Agnieszka Chojnacka, Ewa Drobek, Joanna Gadomska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Konarzewska, Barbara Ostrowska, Grzegorz Stunża, Łukasz Szeliga, Natalia Wójtowicz, Dominika Słowińska, Piotr Pawłowski, Alicja Pomaniec, Agnieszka Dmitruk, Magdalena Nogaj, Monika Wasilonek, Monika Auch-Szkoda, Kinga Białek, Maria Ogonowska, Kamil Wrzos, Zofia Sapijaszka, Mirosław Czyżewski, Angelika Kotala, Aleksandra Żydek. Spotkanie jest facylitowane przez Wojciecha Wilka i Agatę Urbanik.

To spotkanie będzie punktem startowym działań Ambasadorów Programu PROJEKTOR. Wydarzenie zgromadzi zróżnicowaną grupę uczestników, w tym studentów_ki, nauczycieli_ki, ekspertów_ki, reprezentantów_ki organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych. Forum Ambasadorów to dedykowana przestrzeń do aktywnej dyskusji, wymiany doświadczeń, współpracy i analizy potencjalnych kierunków działań dla dzieci z małych miejscowości.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane ambasadorom Projektora)