speaker-photo

dr Barbara Ostrowska

psycholożka, nauczycielka, trenerka

Doktor psychologii, nauczyciel teorii wiedzy i psychologii oraz koordynator programu międzynarodowego IB DP w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie.

Trener i egzaminator Organizacji Matury Międzynarodowej IBO – prowadzi szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Szkoła z Klasą oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Posiada certyfikat MCE: Microsoft Certified Educator oraz Google Certified Educator.

W 2018 roku nominowana do nagrody Nauczyciel Roku, a w 2019 laureatka konkursu EduInspirator za aktywne angażowanie się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych Erasmus+, ich najwyższą jakość i dzielenie się z innymi nauczycielami.

10:00 - 10:30 (YouTube)

piątek 8 września

Krytyczne myślenie a dobrostan

Udział w lekcji pomoże uczniom odkryć istotę krytycznego myślenia oraz jego wpływu na dobrostan. Dzięki ciekawym ćwiczeniom i realnym przykładom, uczniowie klas 4-6 zrozumieją, jak umiejętność ta może pozytywnie wpłynąć na ich codzienne samopoczucie i jakość życia. Zachęcamy do udziału, aby inspirować uczniów do rozwijania swoich umiejętności myślenia i osiągania równowagi emocjonalnej.
Pobierz kartę pracy do lekcji. | Pobierz instrukcję do karty pracy.

9:30 - 13:30 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

sobota 9 września

Forum Ambasadorów i Ambasadorek Programu PROJEKTOR

W spotkaniu biorą udział: Agnieszka Chojnacka, Ewa Drobek, Joanna Gadomska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Konarzewska, Barbara Ostrowska, Grzegorz Stunża, Łukasz Szeliga, Natalia Wójtowicz, Dominika Słowińska, Piotr Pawłowski, Alicja Pomaniec, Agnieszka Dmitruk, Magdalena Nogaj, Monika Wasilonek, Monika Auch-Szkoda, Kinga Białek, Maria Ogonowska, Kamil Wrzos, Zofia Sapijaszka, Mirosław Czyżewski, Angelika Kotala, Aleksandra Żydek. Spotkanie jest facylitowane przez Wojciecha Wilka i Agatę Urbanik.

To spotkanie będzie punktem startowym działań Ambasadorów Programu PROJEKTOR. Wydarzenie zgromadzi zróżnicowaną grupę uczestników, w tym studentów_ki, nauczycieli_ki, ekspertów_ki, reprezentantów_ki organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych. Forum Ambasadorów to dedykowana przestrzeń do aktywnej dyskusji, wymiany doświadczeń, współpracy i analizy potencjalnych kierunków działań dla dzieci z małych miejscowości.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane ambasadorom Projektora)