speaker-photo

dr Grzegorz D. Stunża

wykładowca, edukator medialny, bloger

Edukator medialny, adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Współpracował jako ekspert z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną i edukacją kulturalną. Autor bloga EdFuture. W Programie wspiera merytorycznie projekt Warsztaty z PROJEKTOREM w obszarze świadomości medialnej.

11:00 - 11:30 (YouTube)

piątek 8 września

Krytyczne myślenie a sztuczna inteligencja

Podczas lekcji uczniowie klas 4-6 będą eksplorować, jak umiejętność krytycznego myślenia może kształtować ich interakcje i współpracę z technologią sztucznej inteligencji. Poprzez interaktywne zadania oraz praktyczne przykłady, uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób rozwijanie zdolności krytycznego myślenia pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji we współczesnym świecie.

Pobierz kartę pracy do lekcji.

9:30 - 13:30 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

sobota 9 września

Forum Ambasadorów i Ambasadorek Programu PROJEKTOR

W spotkaniu biorą udział: Agnieszka Chojnacka, Ewa Drobek, Joanna Gadomska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Konarzewska, Barbara Ostrowska, Grzegorz Stunża, Łukasz Szeliga, Natalia Wójtowicz, Dominika Słowińska, Piotr Pawłowski, Alicja Pomaniec, Agnieszka Dmitruk, Magdalena Nogaj, Monika Wasilonek, Monika Auch-Szkoda, Kinga Białek, Maria Ogonowska, Kamil Wrzos, Zofia Sapijaszka, Mirosław Czyżewski, Angelika Kotala, Aleksandra Żydek. Spotkanie jest facylitowane przez Wojciecha Wilka i Agatę Urbanik.

To spotkanie będzie punktem startowym działań Ambasadorów Programu PROJEKTOR. Wydarzenie zgromadzi zróżnicowaną grupę uczestników, w tym studentów_ki, nauczycieli_ki, ekspertów_ki, reprezentantów_ki organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych. Forum Ambasadorów to dedykowana przestrzeń do aktywnej dyskusji, wymiany doświadczeń, współpracy i analizy potencjalnych kierunków działań dla dzieci z małych miejscowości.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane ambasadorom Projektora)