speaker-photo

Piotr Pawłowski

Młody naukowiec, działacz społeczny, edukator

Student kierunku Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pielęgniarz, wolontariusz, lider, ambasador Programu Projektor (związany z Programem od 8 lat), alumn Fundacji Lesława A. Pagi (Program Liderzy Ochrony Zdrowia), stypendysta licznych Stypendiów, w tym Stypendium 100/100 Fundacji Lotto pod patronatem Prezesa Rady Ministrów czy Stypendium Ministra Zdrowia. Realizator licznych grantów naukowo - badawczych niekomercyjnych jak i komercyjnych.

9:30 - 13:30 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

sobota 9 września

Forum Ambasadorów i Ambasadorek Programu PROJEKTOR

W spotkaniu biorą udział: Agnieszka Chojnacka, Ewa Drobek, Joanna Gadomska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Konarzewska, Barbara Ostrowska, Grzegorz Stunża, Łukasz Szeliga, Natalia Wójtowicz, Dominika Słowińska, Piotr Pawłowski, Alicja Pomaniec, Agnieszka Dmitruk, Magdalena Nogaj, Monika Wasilonek, Monika Auch-Szkoda, Kinga Białek, Maria Ogonowska, Kamil Wrzos, Zofia Sapijaszka, Mirosław Czyżewski, Angelika Kotala, Aleksandra Żydek. Spotkanie jest facylitowane przez Wojciecha Wilka i Agatę Urbanik.

To spotkanie będzie punktem startowym działań Ambasadorów Programu PROJEKTOR. Wydarzenie zgromadzi zróżnicowaną grupę uczestników, w tym studentów_ki, nauczycieli_ki, ekspertów_ki, reprezentantów_ki organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych. Forum Ambasadorów to dedykowana przestrzeń do aktywnej dyskusji, wymiany doświadczeń, współpracy i analizy potencjalnych kierunków działań dla dzieci z małych miejscowości.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane ambasadorom Projektora)