Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: dane.osobowe@fep.lodz.pl, zwana dalej FEP lub Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji o aktualnościach w Programie PROJEKTOR oraz informacji dotyczących innych programów i możliwości rozwoju, w formie wiadomości e-mail.
 4. Kategoriami danych osobowych, jakie przetwarzamy, są imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – podstawą przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypisania się z mailingu.
 8. Macie Państwo również prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. FEP nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
 11. Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług, a także innym podmiotom, przy wykorzystaniu których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.