speaker-photo

Magdalena Nogaj

nauczycielka, edukatorka, autorka scenariuszy

Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 i w Zespole Szkół w Głuchołazach oraz edukatorka. W szkole prowadzi koło filmowe, na którym uczniowie i uczennice realizują fimy animowane oraz krótkie etiudy. Podczas lekcji wprowadza elementy myślenia krytycznego, myślografii, edukacji medialnej i globalnej. Prowadzi warsztaty z edukacji filmowej i bezpiecznego
korzystania z internetu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Liderka Filmoteki Szkolnej. Ukończyła studia stART w Warszawskiej Szkole Filmowej. Była trenerką w Fundacji Nowoczesna Polska w projekcie Cybernauci. W 2015 r. otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza. Autorka scenariuszy lekcji dla wydawnictwa Egmont. W projektach Projektora uczestniczy od 2021 r.

9:30 - 13:30 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

sobota 9 września

Forum Ambasadorów i Ambasadorek Programu PROJEKTOR

W spotkaniu biorą udział: Agnieszka Chojnacka, Ewa Drobek, Joanna Gadomska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Konarzewska, Barbara Ostrowska, Grzegorz Stunża, Łukasz Szeliga, Natalia Wójtowicz, Dominika Słowińska, Piotr Pawłowski, Alicja Pomaniec, Agnieszka Dmitruk, Magdalena Nogaj, Monika Wasilonek, Monika Auch-Szkoda, Kinga Białek, Maria Ogonowska, Kamil Wrzos, Zofia Sapijaszka, Mirosław Czyżewski, Angelika Kotala, Aleksandra Żydek. Spotkanie jest facylitowane przez Wojciecha Wilka i Agatę Urbanik.

To spotkanie będzie punktem startowym działań Ambasadorów Programu PROJEKTOR. Wydarzenie zgromadzi zróżnicowaną grupę uczestników, w tym studentów_ki, nauczycieli_ki, ekspertów_ki, reprezentantów_ki organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych. Forum Ambasadorów to dedykowana przestrzeń do aktywnej dyskusji, wymiany doświadczeń, współpracy i analizy potencjalnych kierunków działań dla dzieci z małych miejscowości.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane ambasadorom Projektora)