speaker-photo

Wojciech Wilk

facylitator, badacz społeczny, edukator

Psycholog i socjolog, absolwent specjalizacji Facylitacja i Interwencja w Sytuacjach Kryzysowych w ISNS UW oraz Kliniki Mediacji WPiA UW. Od 9 lat pracuje przy prowadzeniu badań społecznych, facylitacji procesów partycypacyjnych i strategicznych, a także mediacji. Prowadził spotkania dla samorządów największych polskich miast, małych gmin, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i grup niehierarchicznych. Chętnie zajmuje się analizą statystyczną i wizualizacją danych. Pracę badawczą i prowadzenie efektywnych spotkań łączy dzięki miłości do szybkiego przetwarzania i klarownego strukturyzowania dużych ilości informacji.

9:30 - 13:30 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

sobota 9 września

Forum Ambasadorów i Ambasadorek Programu PROJEKTOR

W spotkaniu biorą udział: Agnieszka Chojnacka, Ewa Drobek, Joanna Gadomska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Konarzewska, Barbara Ostrowska, Grzegorz Stunża, Łukasz Szeliga, Natalia Wójtowicz, Dominika Słowińska, Piotr Pawłowski, Alicja Pomaniec, Agnieszka Dmitruk, Magdalena Nogaj, Monika Wasilonek, Monika Auch-Szkoda, Kinga Białek, Maria Ogonowska, Kamil Wrzos, Zofia Sapijaszka, Mirosław Czyżewski, Angelika Kotala, Aleksandra Żydek. Spotkanie jest facylitowane przez Wojciecha Wilka i Agatę Urbanik.

To spotkanie będzie punktem startowym działań Ambasadorów Programu PROJEKTOR. Wydarzenie zgromadzi zróżnicowaną grupę uczestników, w tym studentów_ki, nauczycieli_ki, ekspertów_ki, reprezentantów_ki organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych. Forum Ambasadorów to dedykowana przestrzeń do aktywnej dyskusji, wymiany doświadczeń, współpracy i analizy potencjalnych kierunków działań dla dzieci z małych miejscowości.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane ambasadorom Projektora)