speaker-photo

Agnieszka Jankowiak-Maik

nauczycielka, blogerka, aktywistka edukacyjna

Nauczycielka, blogerka i aktywistka edukacyjna. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej i Medalu Wolności Słowa Grand Press. Absolwentka Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, autorka prac naukowych z zakresu najnowszej historii Polski oraz dydaktyki historii, nauczycielka, autorka bloga 'Babka od histy’ i autorka książki “Historia, której nie było”. Trenerka Odysei Umysłu, tutorka i entuzjastka debat oksfordzkich. W Programie wspiera merytorycznie projekt Warsztaty z PROJEKTOREM oraz jest autorką materiałów dla wolontariuszy z zakresu aktywności obywatelskiej.

12:00 - 12:30 (YouTube)

piątek 8 września

Krytyczne myślenie a działalność społeczna

Podczas lekcji uczniowie klas 4-6 dowiedzą się, w jaki sposób umiejętność krytycznego myślenia może kształtować ich zaangażowanie i wpływ na otaczający ich świat. Przez interaktywne ćwiczenia oraz przykłady aktywności, uczniowie dowiedzą się, jak rozwijanie zdolności krytycznego myślenia pomaga lepiej rozumieć i wpływać na działalność społeczną, przyczyniając się do pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych i globalnych.
Pobierz kartę pracy do lekcji.

9:30 - 13:30 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

sobota 9 września

Forum Ambasadorów i Ambasadorek Programu PROJEKTOR

W spotkaniu biorą udział: Agnieszka Chojnacka, Ewa Drobek, Joanna Gadomska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Konarzewska, Barbara Ostrowska, Grzegorz Stunża, Łukasz Szeliga, Natalia Wójtowicz, Dominika Słowińska, Piotr Pawłowski, Alicja Pomaniec, Agnieszka Dmitruk, Magdalena Nogaj, Monika Wasilonek, Monika Auch-Szkoda, Kinga Białek, Maria Ogonowska, Kamil Wrzos, Zofia Sapijaszka, Mirosław Czyżewski, Angelika Kotala, Aleksandra Żydek. Spotkanie jest facylitowane przez Wojciecha Wilka i Agatę Urbanik.

To spotkanie będzie punktem startowym działań Ambasadorów Programu PROJEKTOR. Wydarzenie zgromadzi zróżnicowaną grupę uczestników, w tym studentów_ki, nauczycieli_ki, ekspertów_ki, reprezentantów_ki organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych. Forum Ambasadorów to dedykowana przestrzeń do aktywnej dyskusji, wymiany doświadczeń, współpracy i analizy potencjalnych kierunków działań dla dzieci z małych miejscowości.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane ambasadorom Projektora)