speaker-photo

Łukasz Szeliga

tutor, edukator, trener

Tutor, edukator i trener z doświadczeniem pracy z przedstawicielami przeszło 60 państw. Poza edukacją zajmuje się wspieraniem organizacji w zakresie strategii komunikacji w mediach cyfrowych i pracy kreatywnej. Absolwent filologii polskiej i glottodydaktyki polonistycznej na UJ oraz marketingu internetowego na AGH. Studiował również socjologię w ramach MISH na UJ.

Twórca, współtwórca i członek inicjatyw społecznych działających na rzecz zmian w edukacji (BeCom!, W.I.E.M, Timszel). Autor e-kursów nauczycieli i obcokrajowców oraz kursów przygotowujących młodzież do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Do instytucji, które zaufały wiedzy i doświadczeniu Łukasza, należą m.in.: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, ISK – jednostka edukacyjna Stanów Zjednoczonych w Polsce, Szkoła Języków obcych Prolog, TEB Edukacja, Wydawnictwo Operon czy Fundacja Solidarności Międzynarodowej – fundacja Skarbu Państwa.  Od 2020 roku prowadzi w Krakowie przestrzeń rozwojowo-edukacyjną w duchu podejścia spersonalizowanego wg autorskiej koncepcji. Jest to miejsce, gdzie wartości tj. szacunek, akceptacja, odpowiedzialność i relacje stoją u podstaw. Wierzy, że edukacja jest fundamentem społeczeństwa rozwoju, a komunikacja pełni w nim kluczową rolę.

16:30 - 18:00 (Lublin, Spokojna 2)

piątek 8 września

Jak uczyć krytycznego myślenia z wykorzystaniem metod tutoringowych.

Brak wolnych miejsc
9:30 - 13:30 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

sobota 9 września

Forum Ambasadorów i Ambasadorek Programu PROJEKTOR

W spotkaniu biorą udział: Agnieszka Chojnacka, Ewa Drobek, Joanna Gadomska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Konarzewska, Barbara Ostrowska, Grzegorz Stunża, Łukasz Szeliga, Natalia Wójtowicz, Dominika Słowińska, Piotr Pawłowski, Alicja Pomaniec, Agnieszka Dmitruk, Magdalena Nogaj, Monika Wasilonek, Monika Auch-Szkoda, Kinga Białek, Maria Ogonowska, Kamil Wrzos, Zofia Sapijaszka, Mirosław Czyżewski, Angelika Kotala, Aleksandra Żydek. Spotkanie jest facylitowane przez Wojciecha Wilka i Agatę Urbanik.

To spotkanie będzie punktem startowym działań Ambasadorów Programu PROJEKTOR. Wydarzenie zgromadzi zróżnicowaną grupę uczestników, w tym studentów_ki, nauczycieli_ki, ekspertów_ki, reprezentantów_ki organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych. Forum Ambasadorów to dedykowana przestrzeń do aktywnej dyskusji, wymiany doświadczeń, współpracy i analizy potencjalnych kierunków działań dla dzieci z małych miejscowości.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane ambasadorom Projektora)