speaker-photo

Marta Jaśkiewicz

ewaluatorka, badaczka, psycholożka

Prowadzi ewaluację – sprawdza, czy podjęte przez Program Projektor działania zmieniają świat dzieci i wolonatriuszy_ek na lepsze. Wspiera Zespół we wprowadzaniu zmian w programie. Pracuje nad diagnozowaniem potrzeb dzieci i wolontariuszy_ek, prowadzi szkolenia i spotkania dla studentów_ek i nauczycieli_ek. Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, interesuje się szeroko rozumianą analizą danych, uwielbia muzykę i dobrze zaparzona kawę. Ma za sobą doświadczenie pracy na uczelniach, w której najbardziej lubi uczyć studentów metod statystycznych.

10:00 - 14:00 (Hotel Forum, Obywatelska 8, Lublin)

niedziela 10 września

Badanie fokusowe środowiska studenckiego.

Spotkanie badawcze analizujące ścieżkę doświadczeń studentów_ek w roli wolontariuszy_ek. Badanie skupi się na ich doświadczeniach, wyzwaniach oraz wnioskach płynących z tej formy aktywności. Celem spotkania jest pozyskanie głębszego zrozumienia mechanizmów, które wpływają na zaangażowanie młodych ludzi w działalność wolontariacką. Wyniki tych badań zapewnią istotne spojrzenie na rolę wolontariatu w życiu studenckim oraz dostarczą cennych informacji, które mogą przyczynić się do jeszcze skuteczniejszego wspierania i motywowania młodych ludzi do aktywności społecznej.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane wolontariuszom Projektora)