speaker-photo

Łukasz Wójtowicz

producent wydarzeń artystycznych, animator kultury, edukator i youthworker

Fundacja Teatr Wschodni

Producent wydarzeń artystycznych, animator kultury, edukator i youthworker. Absolwent Administracji (UMCS w Lublinie), Pedagogiki spec. Animator i Menedżer Kultury (UMCS w Lublinie), Finansów Menedżerskich (UE w Katowicach).
W latach 2012-2018 związany z zespołem neTTheatre i Centrum Kultury w Lublinie. Od 2012 roku członek Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód, od 2017 roku do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa zarządu. W sezonie 2018/2019 pracował jako Główny Specjalista ds. Administracyjno-Finansowych i Kierownik Działu Sprzedaży i Promocji w Teatrze Muzycznym w Lublinie. W latach 2019-2021 był związany z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark, w pierwszym roku współpracował jako koordynator projektów artystycznych i społecznych, w drugim był zatrudniony na stanowisku Menedżera Teatru. Współfundator i prezes Fundacji Teatr Wschodni. Od stycznia 2022 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ARTS360, współpracując z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w charakterze koordynatora projektów i producenta wydarzeń.
Pomysłodawca, kurator i producent festiwalu Rzeczpospolita B. w Bełżycach, realizowanego w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.
Od 2012 roku współorganizował lub facylitował ponad 70 międzynarodowych projektów wymian młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz szkoleń dla kadr kultury, w których wzięło udział ponad 600 osób z Polski, głównie z Lublina i województwa lubelskiego. Stale współpracuje z organizacjami artystycznymi i kulturalnymi z Włoch, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Ukrainy, Finlandii, Cypru.

Obecnie rozwija współpracę z organizacjami młodzieżowymi i kulturalnymi krajami spoza Europy: z Jordanii, Libanu, Korei Południowej, a pierwsze potwierdzone działania z grupami z tych krajów będą miały miejsce w Lublinie wiosną 2024 roku.

11:00 - 13:00 (Hej! Peowiaków 11, Lublin)

sobota 9 września

Spotkanie z osobami aktywnymi społecznie w Hej!

W spotkaniu biorą udział:

Ksenia Duńska, Beata Lipska, Jolanta Prochowicz, Jacek Skałecki, Łukasz Wójtowicz, Jagoda Idzik. Spotkanie z osobami działającymi społecznie w różnych obszarach i środowiskach. Zainspirowanie studentwó_ek do podejmowania aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Uświadomienia im potencjału i wyzwań płynących z pracy społecznej.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane wolontariuszom Projektora)