speaker-photo

Jagoda Idzik

pedagożka, socjoterapeutka

Fundacja Sempre a Frente
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz ich rodzicami i opiekunami. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynała od działań wolontariackich w Centrum Wolontariatu w Lublinie. Na co dzień pracuje w Fundacji Sempre a Frente, gdzie odpowiada za grupy terapeutyczno- rozwojowe dla młodzieży oraz prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców oraz specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego młodych osób.

11:00 - 13:00 (Hej! Peowiaków 11, Lublin)

sobota 9 września

Spotkanie z osobami aktywnymi społecznie w Hej!

W spotkaniu biorą udział:

Ksenia Duńska, Beata Lipska, Jolanta Prochowicz, Jacek Skałecki, Łukasz Wójtowicz, Jagoda Idzik. Spotkanie z osobami działającymi społecznie w różnych obszarach i środowiskach. Zainspirowanie studentwó_ek do podejmowania aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Uświadomienia im potencjału i wyzwań płynących z pracy społecznej.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane wolontariuszom Projektora)