speaker-photo

Jolanta Prochowicz

filozofka, nauczycielka, aktywistka społeczna

Fundacja Camera Femina
Filozofka, filolożka, aktywna pracowniczka sfery kultury, założycielka Fundacji Camera Femina. Prowadzi badania i działania społeczne wokół praw kobiet, języka inkluzywnego oraz wielokulturowości. Autorka publikacji książkowych i prasowych. Jest szkoleniowczynią i nauczycielką języka polskiego, filozofii i edukacji obywatelskiej.

11:00 - 13:00 (Hej! Peowiaków 11, Lublin)

sobota 9 września

Spotkanie z osobami aktywnymi społecznie w Hej!

W spotkaniu biorą udział:

Ksenia Duńska, Beata Lipska, Jolanta Prochowicz, Jacek Skałecki, Łukasz Wójtowicz, Jagoda Idzik. Spotkanie z osobami działającymi społecznie w różnych obszarach i środowiskach. Zainspirowanie studentwó_ek do podejmowania aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Uświadomienia im potencjału i wyzwań płynących z pracy społecznej.

Wydarzenie zamknięte (dedykowane wolontariuszom Projektora)